PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH STAR PRAGUE S.R.O.

 1. Společnost STAR PRAGUE s.r.o, IČO: 27092844, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002 („pořadatel“), pořádá na svých profilech na sítích Facebook a Instagram fotografickou soutěž na téma „Nejlepší rodinná fotografie“.
 2. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook ani Instagram, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 3. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 4. Soutěž má pevné datum začátku a konce soutěže.
  Fotografie budou do soutěže přijímány od 19.12.2019 do půlnoci 19.1.2020.
  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.
 5. Vyhlášení výsledků soutěže a zveřejnění vítězných fotografií a vítězů soutěže proběhne v následujících dnech po datu ukončení přijímání fotografií do soutěže.
 6. Autorům fotografií hodnocených jako 1. až 7. nejlepší budou uděleny ceny – poukázky na odběr zboží v hodnotě až 20 000,- Kč, a to
  autorovi 1. nejlepší fotografie …… poukázka v hodnotě 10 000,- Kč,
  autorovi 2. nejlepší fotografie …… poukázka v hodnotě 5 000,- Kč,
  autorovi 3. až 7. nejlepší fotografie …… poukázka v hodnotě 1 000,- Kč.
 7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které nejsou v pracovněprávním poměru k pořadateli nebo ostatním společnostem skupiny Star Group, ani nejsou osobami těmto osobám blízkými. Účast v soutěži není omezena na zákazníky pořadatele, ani podmíněna koupí zboží nebo služeb od pořadatele.
 8. Do soutěže budou přijímány fotografie na zadané téma ve formátu jpg, Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže, resp. vyřadit ze soutěže (a ze svých profilů na sociálních sítích odstranit) fotografie, které se odchylují od tématu soutěže, nebo jejichž obsah nebo způsob zobrazení námětu porušuje normy českého právního řádu nebo se příčí dobrým mravům.
 9. Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící pořadateli svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, identifikátoru svého profilu na sociální síti, v komentářích nebo příspěvcích na sociálních sítích pořadatele (sdílení fotografie účastníků soutěže; zveřejnění jména a příjmení vítěze, nebo facebookového či instagramového profilu u vyhlášení výsledků soutěže) a s dalším zpracováním uvedených osobních údajů soutěžícího pro účely prezentace soutěže a vyhodnocení a zveřejnění jejích výsledků.
 10. Zasláním fotografie do soutěže soutěžící pořadateli potvrzuje, že je autorem zasílané fotografie a jediným nositelem autorských práv k ní a dává pořadateli souhlas k užití fotografie jakýmkoliv způsobem v její původní i jakkoliv zpracované podobě, samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení a k tomu, aby pořadatel fotografie uchovával, shromažďoval, zpracovával a i jinak s nimi nakládal za účelem jejich marketingového využití. Licenci k užití fotografie pořadatel není povinen využít. Tato licence k užití fotografie je udělena bezúplatně.
 11. Vyhodnocení soutěže proběhne formou hlasování poroty jmenované pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo na základě hodnocení poroty neudělit některou z cen.
 12. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou fotografií. Více než jedna fotografie každého soutěžícího budou z hlasování vyřazeny.
 13. Výhry jsou předávány osobně v prodejní kanceláři pořadatele na adrese K Beranovu, Praha 8 v termínu, který pořadatel sdělí při zveřejnění výsledků soutěže. Nepodaří-li se pořadateli kontaktovat výherce nebo neposkytne-li výherce pořadateli bezprostředně po kontaktování údaje nezbytné k předání výhry nebo ukáže-li se, že výherce nesplňuje podmínky pro účast v soutěži nebo nepřevezme-li výherce výhru na adrese určené pořadatelem v pořadatelem určeném termínu nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá, nárok výherce na výhru zaniká. Pořadatel může v takovém případě určit náhradního výherce nebo cenu neudělit.
 14. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem do soukromých zpráv facebookového profilu www.facebook.com/novechabry